B-airhandling.com
DSC_9563OLYMPUS DIGITAL CAMERA_D3S552625slider

Kontakty

ANIUS, a. s.

 

IČO

44 677 880

   

Zámocka 30

 

DIČ

2022 785 347

   

811 01  Bratislava

 

IC DPH

SK2022 785 347

 

 

Slovenská republika

       

 

 

 

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd. SA, vl. c. 4718/B

 
         

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka, a. s.

 

Číslo účtu

2579773158/0200

     

IBAN

SK91 0200 0000 0025 7977 3158

 

SWIFT

SUBASKBX

     
         

Prevádzka Bratislava :

 

 

 

 

B CARGOhandling / ANIUS, a. s.

 

Tel

00421 908 77 88 00

 

Letisko M. R. Štefánika (BTS)

Fax

00421 2 5910 40 69

 

 

Hospodárska zóna, vstup 10

 

Email

info@b-cargohandling.com

 

820 01  Bratislava

 

SITA

BTSBAXH

 

   

GPS

N +48°10´2.80″,

E +17°11´26.62″

 

 

 

 

 

 

Prevádzka Piešťany:

 

 

 

 

B CARGOhandling / ANIUS, a. s.

 

Tel

00421 908 77 88 00

 

Letisko Piešťany (PZY)

Fax

00421 2 5910 40 69

 

 

Žilinská cesta 597/81

 

Email

pzy@b-cargohandling.com

 

921 01  Piešťany

 

SITA

PZYBAXH

 

 

 

GPS

N +48°36´40.14″,

E +17°49´56.66″

 

Web Letisko PZY