B-airhandling.com
DSC_9563OLYMPUS DIGITAL CAMERA_D3S552625slider

Cenník

EXPORT

 

 

 

Terminálový poplatok – za každý AWB

10,00 €

Nebezpečný náklad – DGR (každá kontrola a odbavenie)

42,00 €

Cenný náklad – VAL, VUN (za zásielku)

46,50 €

Odbavenie expresných zásielok

35,00 €

Odbavenie živých zvierat (AVI)

28,00 €

Odbavenie ľudských ostatkov (HUM)

28,00 €

Skladné vývozných zásielok

 

do 2 dni

zdarma

od 2 dni do 4 dni

0,03 € za kg a deň

nad 4 dni

0,06 € za kg a deň

 

 

IMPORT 

 

 

 

Terminálový poplatok – 0 – 2,99 kg

15,00 €

Terminálový poplatok – 3 kg – 9,99 kg

29,00 €

Terminálový poplatok - 10 kg – 99,99 kg

32,00 €

Terminálový poplatok – 100 kg – 499,99 kg

37,00 €

Terminálový poplatok – 500 kg – 999,99 kg

41,00 €

Terminálový poplatok – 1000 kg – 1999,99 kg 

47,00 €

Terminálový poplatok – 2000 kg – 4999,99 kg

58,00 €

Terminálový poplatok – 5000 kg a viac

88,00 €

Avízo o príchode zásielky

zahrnuté v terminálovom poplatku

Expresné odbavenie zásielok

100% k terminálovému poplatku

Zásielky typu CC

5 % z dopravného, min. 15,00 €

Cenný náklad – VAL, VUN (za zásielku)

35,00 €

Odbavenie živých zvierat

100% k terminálovému poplatku

Skladovanie importovaných zásielok (od odoslania avíza):

do 3 dni

zdarma

nad 3 dni 

0,17 € za kg a deň, min. 15,00 €

nezapočitávajú sa víkendy a sviatky

 

 

 

OSTATNE SLUŽBY

 

 

 

Príjem a výdaj zásielky mimo pracovnej doby

100% k terminálovému poplatku

Naloženie/vyloženie tovaru do/z auta ručne/VZV

0,04 € za kg, min. 8,50 €

Vystavenie MAWB / HAWB

15,00 € za AWB / 15,00 € za každé HAWB

AWB IATA nálepka

0,25 € / ks

Ostatné nálepky /Fragile, Don´t stack …/

0,50 € / ks

DGR IATA nálepka

1,00 € / ks

Cargo manifest

0,25 € / ks

Obsluha živých zvierat (kŕmenie, … )

5,00 € za zásielku

Ukončenie vývozných MRN

5,00 € za AWB

Doručenie dokumentov na Skyport, DHL, … 

5,00 € za AWB

 

 

Rozvoz/zvoz zásielok

ceny a poskytnutie sú na základe dohody

 

 

Iné služby sú vždy predmetom dohody.